სერვისები

ამ გვერდზე მალე დაემატება სხვადასხვა სერვისი.

შესაძლებლობა გექნებათ აარჩიოთ თქვენი ბიზნეს საჭიროებიდან გამომდინარე სასურველი სერვისი, რომელსაც კონსულტანთა ჯგუფი გამართავს.

გამოიწერეთ სიახლეები, რათა გაიგოთ რა სერვისები იქნება დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი.GEC-ის სხვა სერვისები

ტრანსფორმაცია

ᐅ საქმიანობის გაუმჯობესება
ᐅ მენეჯერული და KPI სისტემის დანერგვა

ᐅ შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვა
ᐅ ბიზნეს პროცესების და საოპერაციო ოპტიმიზაცია
ᐅ ERP სისტემის დანერგვა
ᐅ ცვლილებების მენეჯმენტი

ᐅ ორგანიზაციული დიზაინი

რჩევა

ᐅ  სტრატეგიის განვითარება
ᐅ  ბიზნესის დაგეგმვა და ფინანსებთან წვდომა 
ᐅ  საქმიანობის შეფასება
ᐅ  მმართველობის ანგარიშგება
ᐅ  კორპორატიული ტრენინგი

კვლევა

ᐅ  ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა
ᐅ  ინდუსტრიის /სექტორის /ბაზრის /ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევა
ᐅ  რეგულირების ზეგავლენის ანალიზი (RIA)
ᐅ  ბიზნეს ანალიტიკური პორტალი BAP.GE