კატეგორია: ტრანსფორმაცია

ქეისი | Socar Georgia

0

ფუნქციური მოთხოვნებები მოიცავდა ბილინგის სისტემის ლოგიკური მონაცემების სტრუქტურის შემუშავებას, პროცესების შემუშავებასა და ფუნქციურ აღწერებს სისტემის ჩასაშვებად

Read More

ქეისი | Expo Georgia

0

GEC-ის გუნდმა ჩამოაყალიბა რესტრუქტურიზაციისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები, შექმნა სამოქმედო გეგმა და დაეხმარა ექსპოს გუნდს ცვლილებების განხორციელებაში.

Read More