ბიზნეს მოდელის ანალიზი

ბიზნეს მოდელის ანალიზის ვორქშოპი

თუ თქვენ გჭირდებათ:

  • კომპანიის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებებით შემდეგი ნაბიჯების და მიზნების იდენტიფიცირება
  • დაგეგმოთ შემდგომი განვითარება და ადვილად თვალყური ადევნოთ თქვენი კომპანიის საქმიანობას

მომსახურება მოიცავს

  • არსებული ბიზნეს მოდელის სტრუქტურირებული შეფასება
  • ძირითადი ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც განსაზღვრავენ ბიზნეს მოდელის წარმატებას
  • შასაძლო ცვლილებების იდენტიფიცირება
  • პოტენციური შემდგომი ნაბიჯების, მიზნების და წარმატების ინდიკატორების განსაზღვრა

სერვისის კატეგორია
რჩევა

ბიზნეს საჭიროება
ორგანიზაციული/მართვის ეფექტიანობა

ხანგრძლივობა: 3 საათი

ფასი: 1170 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)

წამყვანი კონსულტანტები

თქვენი სარგებელი

ბიზნეს მოდელის ოპტიმიზაცია

საოპერაციო მოდელის ოპტიმიზაცია

სტრატეგიული განვითარების ნათელი ხედვა

გარე მხარეებისთვის ბიზნეს მოდელის წარდგენის სტრუქტურირებული მიდგომა