თამარი სიმონგულაშვილი

გამოცდილების სფერო

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ორგანიზაციული განვითარება
ტრენინგის საჭიროებების შეფასება

სამუშაო ენა

ქართული
ინგლისური
რუსული

კონსულტანტის პროფილი

  • ადამიანური რესურსების მართვის 15 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა ინდუსტრიაში მომუშავე ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
  • კონსულტირების წარმოების  10 წლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული განვითარების,  საქმიანობის შესრულების შეფასებასა და ბიზნეს პროცესების ანალიზში;
  • ტრენერის  გამოცდილება ადამიანური რესურსების, ორგანიზაციული მენეჯმენტის მართვასა და ადმინისტრაციული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში;
  • საშუალო და უმაღლესი რგოლის ადამიანური რესურსების მოძიებისა და შერჩევის, გუნდის ჩამოყალიბებისა  და თანამშრომელთა ხელმძღვანელობის 10 წლიანი გამოცდილება;
  • პროფესიული ტრენინგების ჩატარების, შესაბამისი სასწავლო გეგმის ჩამოყალიბებისა და ორგანიზაციული განვითარების შეფასების გამოცდილება;
  • უმაღლესი განათლება ადამიანური რესურსების მართვის, განვითარებისა და ზოგადი მენეჯმენტის მიმართულებით;
  • გუნდის ჩამოყალიბებისა და ხელმძღვანელობის წარმატებული გამოცდილება.

დაჯავშნე შეხვედრა თამარ სიმონგულაშვილთან

1 საათის ფასი: 195 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)