გიორგი სიმონგულაშვილი

გამოცდილების სფერო

ბიზნეს ანალიზი
სტრატეგია
ფინანსური მენეჯმენტი
რესტრუქტურიზაცია
ბიზნეს განვითარება
საქმიანობის გაუმჯობესება

სამუშაო ენა

ქართული
ინგლისური
რუსული

კონსულტანტის პროფილი

  • 20 წლიანი აღმასრულებელი მმართველობითი გამოცდილება ორგანიზაციული საქმიანობის გაუმჯობესებისა და ბიზნეს პროცესების განვითარების მიმართულებით, ასევე პროექტების დიზაინისა და განვითარების, ფინანსური მართვისა და ფინანსური კორპორატიული სტრატეგიის ხელმძღვანელობა;
  • ოპერაციული და ფინანსური მართვის 12 წლიანი გამოცდილება (ძირითადად მომსახურებისა და განათლების მართვის ინდუსტრიებში), რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ, ოპერაციულ და ფინანსურ დაგეგმვასა და აღსრულებას;
  • ტრენინგებისა და სწავლების 12 წლიანი გამოცდილება როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უნივერსიტეტებში;
  • წარმატებული გამოცდილება სტარტაპების მართვასა და პროექტების განვითარებაში;
  • წარმატებული გუნდების შექმნისა და 100 თანამშრომლამდე შემდგარი პერსონალის ხელმძღვანელობის გამოცდილება;
  • საერთაშორისო კავშირების განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით გამოცდილება მსხვილ საერთაშორისო დონორ და ფინანსურ ორგანიზაციებთან, აგრეთვე პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობის გამოცდილება;
  • ბიზნეს პროცესების შეფასების, საინფორმაციო მართვის სისტემების ფუნქციონალური დიზაინისა და კონტროლის გამოცდილება;
  • ტრენინგების, საგანმანათლებლო პროგრამების და ორგანიზაციული განვითარების პროგრამების შექმნისა და შეფასების გამოცდილება;
  • 50-ზე მეტი სხვადასხვა მასშტაბის პროექტის მართვის წარმატებული გამოცდილება.

დაჯავშნე შეხვედრა გიორგი სიმონგულაშვილთან

1 საათის ფასი: 195 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)