რევაზ ბაკურაძე

გამოცდილების სფერო

ფინანსური მენეჯმენტი
ბიზნეს ანალიზი
სტრატეგიის განვითარება
ბუღალტრული აღრიცხვა
ბიზნესის პროცესის ანალიზი
საქმიანობის გაუმჯობესება

სამუშაო ენა

ქართული
ინგლისური
რუსული

კონსულტანტის პროფილი

  • ორგანიზაციული მუშაობის გაუმჯობესებისა და ბიზნეს პროცესების ანალიზის 10 წლიანი საკონსულტაციო გამოცდილება, რედიზაინის, სისტემის ფუნქციონალური დიზაინის შემუშავებისა და ფინანსური მენეჯმენტის მიმართულებით;
  • 10 წელზე მეტი გამოცდილება ფინანსური მენეჯმენტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში;
  • ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და ინვესტიციის გეგმების შემუშავების გამოცდილება;
  • სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენლების (სოფლის მეურნეობა, სასმელები, არასამთავრობო სექტორის) ფინანსური მენეჯმენტის ტრენინგის ჩატარების გამოცდილება;
  • BPMN 2.0 – ის სამუშაო ცოდნა.

დაჯავშნე შეხვედრა რევაზ ბაკურაძესთან

1 საათის ფასი: 195 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)