ჩინგიზ კანაპიანოვი

გამოცდილების სფერო

სტრატეგია
ფინანსური მართვა
Financial Management
მდგრადი განვითარება
შესრულების შეფასება
Performance Improvement

სამუშაო ენა

რუსული
ინგლისური

კონსულტანტის პროფილი

  • 20 წელზე მეტი აღმასრულებელი მენეჯმენტისა და კონსულტაციის გამოცდილება საერთაშორისო განვითარებაში, მმართველობაში და სტრატეგიაში ფინანსებში/კაპიტალის ბაზრებში, სამთომოპოვებითი, საქონლისა და მწვანე ტექნოლოგიების/განახლებადი ენერგიის მიმართულებით, უნივერსიტეტების/ კვლევითი ცენტრების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტში ყაზახეთსა და ცენტრალურ ევრაზიაში;
  • სწრაფი დაწინაურების გამოცდილება შედეგზე ორიენტირებულ გარემოში;
  • წარმატებული გუნდების შექმნისა და 100 თანამშრომლამდე შემდგარი პერსონალის ხელმძღვანელობის გამოცდილება;
  • საერთაშორისო კავშირების განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით გამოცდილება მსხვილ საერთაშორისო დონორ და ფინანსურ ორგანიზაციებთან, აგრეთვე პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობის გამოცდილება;
  • გამოცდილება სტრატეგიული და ბიზნესის განვითარების, ფინანსური ანალიზის, ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით.

დაჯავშნე შეხვედრა ჩინგიზ კანაპიანოვთან

1 საათის ფასი: 195 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)